Olen sündinud 20.mai 1992, surma aeg veel teadmata. Kuna olen üsnagi õpihimuline siis olen nõus ka teistega oma konspekte jagama. Loodan, et Te võtate mu konspekte tõsiselt, sest siis on neist õppimisel ka kasu. Kasutage neid eelkõige ikka õppimiseks mitte spikerdamiseks.

Õppimine on edu alus!!!

Õppematerjalid on parooliga kaitstud!!!

Küsige!!!